SENSITIV PSYKOTERAPI 

Sensitiv psykoterapi

UndertittelHøysensitive barn er særlig mottakelige for veiledning, viser nyere forskning.

Benytt deg av de fem hjerteferdighetene, spesielt egnet for foreldre og andre som møter barn profesjonelt.VEILEDNING AV BARN


1. Bidra til at fordelene ved sensitiviteten styrkes

2. Lær barnet å verdsette et liv i balanse

3. Ha det gøy sammen!


4. Vær nysgjerrig på egen utvikling i samspill med barnet


5. Gi aldri opp verken deg selv eller ditt høysensitive barn