SENSITIV PSYKOTERAPI 

Sensitiv psykoterapi

Undertittel

Selvfølelse


Vi har alle evne til å føle noe om oss selv. Kjerneselv er et uttrykk fra selvpsykologien. Alle er derfor utstyrt med en selvfølelse. Det vi ofte kjenner på er om den er god eller dårlig, sterk eller svak. Mange som tar kontakt med meg, har problemer knyttet til selvfølelsen. De ønsker støtte til å bygge den sterkere eller bedre.

Hva er så målet? Hvordan kan vi vurdere/måle om selvfølelsen er god (nok) eller blitt sterkere?


En enkle og folkelig definisjon på god selvfølelse kan uttrykkes som «å være fornøyd med seg selv». Det motsatte utgangspunktet er å uttrykke misnøye med seg selv. Når dette preger selvopplevelsen, er det ikke bare å si: «Du har da ingen grunn til å være misfornøyd med deg selv. Se på alt du har, har oppnådd osv.

Å arbeide med selvfølelsen handler om bevisstgjøring, å bli klar over hvem du er, hvem du ønsker å være og hvem du tror at andre oppfatter deg som.

Du kan ha mange motstridende følelser som del av disse spørsmålene.


Hva handler misnøyen din om? Er det forholdet til kroppen din, konsekvenser av valg, en uønsket livssituasjon, manglende mestringsfølelse eller noe helt annet?

Gjennom å utforske slike spørsmål eller tema vil du bli bedre kjent med deg selv og komme nærmere de dypereliggende tema som for eksempel trer frem som verdier, hva som har formet deg til den du er eller din drivkraft i livet.

Hvordan er din læringshistorie? Hva legger premissene for hvordan du tenker og føler om deg selv? Har du lært å støtte og trøste deg selv eller er du utstyrt med ulike former for selvstraff?

Når du blir bevisst slike mønster, kan du begynne å jobbe med å endre dem til god selvomsorg. Selvomsorg er ofte fraværende ved lav eller dårlig selvfølelse.

Av og til kan det være nødvendig å søke hjelp og støtte for å gjøre dette endringsarbeidet. Dersom du kjenner at du trenger støtte, kan du bestille en time eller en prosess

til veiledning/coaching eller terapi hos Sensitiv Psykoterapi. Her er samtalen i sentrum, men i tillegg kan vi anvende ulike kreative teknikker som rollebytte, intuitiv tegning, visualisering, kunstkort mv for å komme mer i kontakt med det usette, usagte og ennå ikke erkjente.


Sitat: 
«Jeg vet at å jobbe med meg selv er veien å gå for å bli sterk»

Gøril, 25


Ta kontakt!

Mobil: 480 29 612

Mail: [email protected]psykoterapi.com