SENSITIV PSYKOTERAPI 
Eva Steinkjer

Sensitiv psykoterapi

Klikk her for å redigere undertittel

HØYSENSITIVE SKOLEBARN-
HVEM ER DE?
Last ned gratis informasjonshefte

E-læring for lærere og andre som jobber med barn ... KOMMER!

HVA TRENGER SKOLEN Å VITE?

  • Avklare misforståelser
  • Hva høysensitivitet er og ikke er
  • Høysensitive behov (DOES)
  • Høysensitive læringsstiler
  • Hvordan ALLE skolebarn kan dra nytte av SENSITIVE LÆRERE og TILRETTELAGT læring som ivaretar det sensitive